این پکیج مجموعه ای از کارت های آموزشی است که بصورت تخصصی برای کودکان طراحی شده است و مبنای هدف از آموزش کودکان با این مجموعه تقویت توانایی تمرکزو توجه، حساسیت دیداری ، حافظه دیداری ،تن آگاهی-جهت یابی و افزایش حساسیت شنیداری است این توانمندی ها زیر بنای اصلی یادگیری کودکان را تشکیل می دهد بسیاری از کودکان و دانش آموزان علیرغم داشتن هوش کافی و بهنجار بعضا مثل کودکان دیگر در آموزش عمل نمی کنند و گاها در خواندن ، نوشتن و دیکته و یادآوری دچار اشکالات پیاپی می شوند که برطرف کردن این مشکلات با تکرار و تمرین اشکالات درسی حل نمی شود بلکه نبود یا ضعف در توانمندی های زیربنایی مانند حساسیت دیداری و شنیداری باعث بوجود آمدن این مسائل شده است. آموزش این کودکان و دانش آموزان وهمه کودکان در سن مدرسه و قبل مدرسه از طریق این مجموعه ها کارت ها و سی دی همراه آن باعث برطرف شدن مشکلات فوق خواهد شد.
برای کودکان زیر 5 سال می توان بادستورالعمل های ساده تر مانند دادن وقت بیشتر از این کارت ها استفاده کرد

این مجموعه شامل 5 مجموعه مجزا با اهداف آموزشی متفاوت می باشد

1- کارت ها ی این پکیج شامل 25کارت می باشد که نیازمند توجه و دقت بیشتری در تشخیص تفاوت بین دوتا کارت می باشد این کارت ها در دوتا تصویر مشابه فقط یک تفاوت وجوددارد یعنی اینکه اشکال در کارت اصلی که با نوار رنگی در بالای کارت مشخص شده است در تصویر پایینی با تغییراتی در نحوه قرار گرفتن و حذف یک شکل، دوباره تکرار شده است دانش آموز باید شکل حذف شده را پیدا کند(شکل پایین)
001

2-کارت ها ی این پکیج شامل 25 کارت می باشد که نیازمند توجه و دقت بیشتری در پیدا کردن شکل داخل کادر در اشکال پایینی است برای مثال در کارت زیر شکل یک اسب داخل کادر است که دانش آموز و یا کودک شما باید تعداد سه تا از این شکل را در پایین کارت پیدا کند.
2

3-کارت ها ی این پکیج شامل 25کارت می باشد که این مجموعه نیازمند توجه و دقت درتشخیص جهت یابی و تن آگاهی کودک است جواب هر کارت بصورت مخفف در بالای کارت سمت چپ نوشته شده است درضمن داخل کادر آبی بالای هرکارت سئوال مربوط به همان کارت نوشته شده است.
3

4-کارت های پکیج چهارم شامل 20 کارت می باشد که در هرکارت 7 شکل وجود دارد در این تمرین بمدت 30 ثانیه به کودک اجازه می دهیم به یک کارت نگاه کند بعد از این زمان از کودک خواسته می شود کارت به پشت خوابانده و شکل های موجود در کارت را بازگو کند در تمرینات بعدی دو کارت به کودک همزمان داده می شود . برای کودکان زیر 6 سال مدت زمان بیشتری جهت انجام این تمرینات لجاظ کنید. در صورت ناتوانی کودک در یادآوری اشکال کارت ها تمرینات را فقط با یک کارت ادامه دهید و در صورت پیشرفت کودک در تمرینات بعدی دوتا کارت بصورت همزمان و لی با دادن وقت بیشتر داده شود. از کارت 16 به بعد کودکانی که توانایی خواندن و نوشتن را دارا هستند به ترتیب کار با کارت های قبلی از وی خواسته می شود کلمات داخل کارت را بازگو کند و در مواردی از کودک بخواهید که کلمات داخل کارت را با همزمان با یادآوری آنها را بنویسد.
pic

5-کارت ها ی این پکیج شامل 25کارت می باشد که در هر کارت دو بخش تصویری وجوددارد تصویر داخل کادر سبز تصویر اصلی و باید تصویر داخل کادر قرمز با این تصویر مقایسه شود در 10 کارت اول فقط یک تفاوت وجود دارد اما از کارت شماره 11 دو تفاوت وجوددارد که باید از کودک بخواهیم در مدت 30 ثانیه شکل های حذف شده تصویر کارت سبز را پیدا کند برای کودکان زیر 6 سال می توان زمان بیشتری لحاظ نمود .
5

آخرین قسمت از این پکیج تمرینات دیداری و شنیداری است که در سی دی همراه با پکیج گنجانده شده است . در بعضی از این تمرینات نیاز به استفاده از هدفون است .مربیان و والدین گرامی :در ابتدای هر تمرینی راهنمایی های لازم ارائه شده است .

cd

تولید شرکت به آذین هوش آسـیا

پارک علم و فناوری فارس

برای ورود به صفحه خرید پستی دکمه زیر را کلیک کنید

خرید-آنلاین