اختلالات یادگیری:

مشكلات موجود در اختلالات يادگيري از طريق تكرار و تمرين موارد درسي بصورت معمول از بين نمي رود لذا بيشتر اوقات والدين كودكان داراي اختلالات يادگيري با صرف هزينه هاي زياد و با گرفتن مربي خصوصي به نتيجه مطلوبي در جهت رفع اين مشكلات دست پيدا نمي كنند چرا كه مشكلات اين كودكان به علت نبود مولفه هاي اصلي يادگيري است مولفه هاي همچون نداشتن هماهنگي حسي-حركتي، نداشتن حساسيت شنيداري-ديداري، نداشتن حافظه توالي شنيداري و ديداري،نداشتن بازتاب جانبي و واكنش كند اين كودكان از جمله دلايل نارسايي يادگيري است.


تمریناتی جهت کاهش اختلالات دیکته

  • با دست برتر یا همان دستی که با آن می نویسد کلمات دیکته و کلمات مهم را در هوا بنویسد

  • در یک سینی پر از نمک با انگشت اشاره کلمات غلط دیکته را بنویسد

  • با دست برتر از کودک بخواهید کاغذ یا روزنامه را مچاله کند (فقط با یک دست)

  • کلمات مهم روی یک کاغذ کوچک نوشته و آنرا با قیچی ببرید بعد هر کدام از این کلمات را روبروی آیینه قرار دهید و از کودک بخواهید آنرا بخواند


     دانلود پاور پوینت کامل اختلالات یادگیری  4_698688954542587972 (2)

انواع ناتواني‌هاي يادگيري

تشابه اوليه ي كودكان مبتلا به ناتواني يادگيري، عدم قدرت آن ها در يادگيري است. اختلاف ميان اين كودكان تنها زماني خود را نشان مي‌دهد كه انواع ناتواني‌هايي كه به آن مبتلا يد طبقه بندي مي‌شود.

ويژگي هاي كودكان مبتلا به ناتواني‌هاي يادگيري بسيار منتوع است. بسياري از اين كودكان تنها در يك زمينه ي بخصوص دچار مشكلند. (مثلا حساب) در حالي كه كودكان ديگر با مشكلاتي روبرويند كه به چند موضوع درسي مرتبط است.

علائم كودكان اختلال خواندن:

1- حذف حروف يا كلمات ،مانند :خواندن لاك به جاي پلاك 2-اشتباه خواندن حروف به جاي يكديگر (حروف شبيه به يك ديگر )3- وارونه خواني4- درك نكردن معني كلمه يا مطلب خوانده شده5- جابه‌جايي حروف يا كلمات در مطلب خوانده شده 6-كندخواني و شمرده‌شمرده‌خواني7- ناتواني در بخش و صدا كشي8- اختلال يا ناتواني در تشخيص حروف ويژگي‌هاي كودك اختلال در نوشتن:

1- شامل اشكالات ترسيمي (اشكال در نوشتن با دست)

– دانش‌آموز كلمات را بيش از حد كمرنگ مي‌كند يا بيش از اندازه به مداد فشار مي‌آورد.
– كلمات را يا خيلي نزديك به هم يا خيلي با فاصله مي‌نويسد

-كلمات را بيش از حد كوچك يا بزرگ مي‌نويسد

– كلمات را بر عكس مي‌نويسد.

2- اختلال در دیکته نویسی

– در تشخيص صداهاي يكسان و مشابه در نوشتن كلمه مشكل دارد مانند: (س، ص، ‌ت، ط، ذ، ز، ض، ظ)

– حذف كلمه يا حرف در املاء

– اشكال به خاطر آوري در توالي حروف مثل سفره كه سرفه مي‌نويسد.

– نمي تواند كلمات را به‌طور منظم بنويسد.

– نمي تواند جملات را به‌طور منظم بسازد يا جملات را از هم جدا كند.

– شكل نوشتاري حروف را نمي‌تواند به‌ياد آورد و بنويسد.

– املا را بسيار كند و آهسته مي‌نويسد.

– از نوشتن املا امتناع مي‌كند.

3- اشكال در جمله بندی

– اشكال در بكار بردن قواعد دستوري

– بي نظمي در به‌ترتيب قرار دادن كلمات

– عدم هماهنگي ميان فعل و ضمير مورد استفاده

– افزودن پسوند‌هاي نادرست به كلمه

– عدم رعايت نقطه گذاري

– بي ساماني شديد متن نوشته شده

– ناتواني در به تحرير در آوردن انديشه ها

4- علائم دانش‌آموزان ناتوان در رياضي

– نا تواني در درك مفهوم تناظر يك به يك اعداد

– نا تواني درشمارش اعداد

– نا تواني در درك مفاهيم حجم هندسي مثل بزرگ، كوچك، بلند و كوتاه و مفاهيم انتزاعي مثل بيشتر و كمتر

– نا تواني در مرتب كردن اجسام بر حسب اندازه‌ها و عدم پيوند ميان نماد عددي و نماد حرفي
– نا تواني در تشخيص و درك تفاوت ميان اعداد (8 و 7) و نا تواني در نسخه نويسي از اعداد واشكال
– نا تواني در درك ارزش مكاني هر رقم، ‌نا تواني در انجام عمليات محاسباتي (جمع و تفريق، ضرب و تقسيم و…)

– ناتواني در درك هفته، ماه، سال، ‌قرن، گفتن زمان، ارزش سكه و حل مساله نقش معلمان
 

انواع اشتباهات دیکته نویسی 

انواع اشتباهات را می توان در جدول زیر مشاهده کرد

غلط درست نوع اشتباه
سبح صبح حافظه دیداری
بشکاب بشقاب حساسیت شنیداری
می گوفت می گفت آموزش
داسبتان داستان دقت
وارونه نوشتن وارونه نویسی
به صورت قرینه -از چب به راست بابا قرینه نویسی
مارد مادر حافظه توالی دیداری
امیر الموءمنین (به صورت کج ) امیرالموءمنین نارسا نویسی
جانه خانه تمیز دیداری – دقت