این پکیج مجموعه ای از کارت های آموزشی است که بصورت تخصصی برای کودکان طراحی شده است و مبنای هدف از آموزش کودکان با این مجموعه تقویت توانایی تمرکزو توجه، حساسیت دیداری ، حافظه دیداری ،تن آگاهی-جهت یابی و افزایش حساسیت شنیداری است این توانمندی ها زیر بنای اصلی یادگیری کودکان را تشکیل می دهد بسیاری از کودکان و دانش آموزان علیرغم داشتن هوش کافی و بهنجار بعضا مثل کودکان دیگر در آموزش عمل نمی کنند و گاها در خواندن ، نوشتن و دیکته و یادآوری دچار اشکالات پیاپی می شوند که برطرف کردن این مشکلات با تکرار و تمرین اشکالات درسی حل نمی شود بلکه نبود یا ضعف در توانمندی های زیربنایی مانند حساسیت دیداری و شنیداری باعث بوجود آمدن این مسائل شده است. آموزش این کودکان و دانش آموزان وهمه کودکان در سن مدرسه و قبل مدرسه از طریق این مجموعه ها کارت ها و سی دی همراه آن باعث برطرف شدن مشکلات فوق خواهد شد.
توضیحات لازم در خصوص پکیج آموزشی،کلینیکی زانا👇
اهداف آموزشی پکیج زانا عبارتند از.:
1-آموزش پایه های اساسی یادگیری برای کودکان پیش دبستانی و دبستانی
2-افزایش توجه و تمرکز جهت کاهش مشکلات خواندن و نوشتن در کودکان دارای اختلالات یادگیری و کودکان بیش فعال دارای نقص توجه
3-افزایش. و تقویت حساسیت دیداری و شنیداری
4-آموزش جهت یابی و تن آگاهی به کودکان و کاهش اختلالات وارونه نویسی
5- در مجموع با توجه به طراحی تخصصی این پکیج در مقایسه با پکیج های اموز شی دیگر اهداف اموزشی این پکیج بصورت خاص در جهت آماده سازی دانش آموز برای یادگیری و درمان ناتوانی های مورد نیاز در هماهنگی حسی -حرکتی که اساس می باشد طراحی شده است
محتویات پکیج شامل 120 کارت آموزشی در ابعاد 20*10 سانتیمتر و در 5 ست آموزشی حساسیت دیداری و شنیداری، افزایش تن اگاهی و جهت یابی،تفکیک و تمیز دیداری.افزایش حافظه دیداری .و افزایش تثبیت و تعقیب دیداری و یک عدد سی دی آموزشی شامل تمرینات شنیداری و دیداری
نمونه کارت ها 👇

5

001

8

zana

قیمت:49000تومان

خرید آنلاین