لازمه توانایی خواندن و نوشتن  در کودکان داشتن توجه و تمرکز است.

ولی آیا فقط با داشتن تمرکز و توجه همه کودکان می توانند آموزش یکسان ببینند؟

پاسخ به این سئوال رو در مثال زیر می توانیم جستجو کنیم

اول به عکس زیر توجه کنید

photo_2016-05-23_13-31-51

اگر به دیکته بالا توجه کنید متوجه می شوید که خیلی ار اشتباهات کودک بعلت مشکل در توجه و تمرکز نیست برای مثال نوشتن کلمه:

اهوال پرسی بجای احوال پرسی

گوره بجای گروه

نشان می دهد که کودک علاوه بر نقص تمرکز و توجه می تواند مشکلات دیگری هم داشته باشد  برای مثال این کودک دارای ضعف حافظه دیداری و توالی حافظه شنیداری است که هیچ کدام از این مشکلات را نمی توان با تکرار و تمرین درمان کرد

شرکت به اذین هوش آسیا بدون توجه صرف به در آمدزایی و فقط با تکیه بر توان دانش تخصصی اعضا در حال تولید تجهیزات و امکانات آموزشی است که هر کودکی با مشکلات اموزشی باید بتواند به آن دسترسی داشته باشد در موقعیت کنونی عمده کودکان دارای اختلالات یادگیری بعلت تلاش های بیهوده والدین و معلمان دچار سرخوردگی شده اند چرا که درمان اصلی این کودکان درمانی بجز تکرارو تمرین است درمانی براساس اصول اصلی نیازمندی های کودک استوار باشد در این راه شرکت به آذین هوش آسیا با تولید و طراحی پکیج تخصصی زانا در تلاش است مشکلات والدین کودکان دارای اختلال در یادگیری را کاهش داده و از سردرگمی این کودکان درآموزش بکاهد

 

آموزش با پکیج زانا در راستای رسیدن به اهداف زیر می باشد:

1- بالا بردن دقت و توجه کودک و دانش آموز

2- درمان اشکالات دیکته ای

3- افزایش حساسیت دیداری و شنیداری

4- اقزایش حافظه دیداری و شنیداری

5- بالا بردن دقت و سرعت کودک در خواندن و نوشتن