شرح كامل سيستم هماهنگ كننده حسي-حركتي (هارمونیک)

1231

 سالهاست كه معلمان، روانشناسان،والدين و افراد متخصص در حوزه يادگيري متوجه اين حقيقت شده اند كه در كنار برخي از كودكان استثنايي هم چون كودكان ناشنوا، نابينا و آهسته گام كودكاني هستند كه بدون آنكه ناشنوا  باشند برخي كلمات و مطالب شنيداري را درك نمي كنند، و يا با اينكه از قدرت بينايي خوبي برخوردارند اما پاره اي نوشته ها و نمادها بصري را درك نمي كنند، و يا به رغم آنكه از بهره هوشي متوسط و يا بالاتر از متوسط بهره مند مي باشند، با روشهاي معمول و متداول آموزشي قادر به درك و فهم و يادگيري برخي از مطالب آموزشي و درسي نمي باشند. لذا اين قبيل كودكان و دانش آموزان در گروههاي متعارف استثنايي جايي نداشته و عموما در كنار همسالان خود در مدارس عادي حضور دارند، ليكن اغلب از نظر رشد و تحول زبان،ادراك بينايي،ادراك شنوايي و يا در يادگيري برخي مطالب درسي مثل خواندن، نوشتن  و حساب كردن بامشكل اساسي روبرو هستند.  از همين رو، در ادبيات مربوط به اين دانش آموزان از اصطلاح اختلالات يادگيري و يا نارسايي در يادگيري استفاده مي شود.

در درمان اين كودكان از راهبردهاي متعددي همچون  دارو درماني، آموزش مستقيم و مشاوره به كودك و الدين كودك استفاده مي شود.

با توجه به مطالعات آموزشي در زمينه مصرف دارو هاي محرك(متيل فنيديت) روي حدود 70 درصد از دانش آموزان مورد مطالعه كه داراي اختلالات بارزي در توجه كردن بودند، بطور موقت (كوتاه مدت) موجب بهبود دامنه توجه آنها گرديد، اما استفاده از داروي محرك به تنهايي و در دراز مدت سبب هيچگونه تغييري در رفتار دانش آموزان مورد مطالعه نشده است.

مهمترين مساله در اصلاح و بهبود وضعيت آموزشي و تحصيلي دانش آموزان ناتوان در يادگيري اعم از اينكه در مورد آنها داروي خاصي تجويز شده باشد و يا اينكه هيچگونه دارويي مصرف نكنند، همان بهره گيري از روش هاي خاص آموزشي و تربيتي وي‍ژه است.

با توجه به توضيحاتي كه شرح آن داده شد سيستم هماهنگ كننده حسي- حركتي با تاكيد بر رويكرد چند حسي(Multisensory Approach)  كه      مبناي تمرينات و تركيب اجزاي سيستم در كنار هم بوده است طراحي شد. فكر و ايده طراحي اين سيستم در جهت حل مشكلات و مسائل كودكان داراي اختلال در يادگيري و كم توجهي بوده است البته با توجه به كاربردهاي متنوع آموزشي با اين سيستم مي توان در جهت آموزش كودكان استثنايي و حتي كودكان عادي از آن بهره جست.

نکات خلاقانه و نواورانه در این سیستم بشرح زیر می باشد

2016-06-27 11_23_37-توصیف اختراع برای نظام روانشناسی.docx - Word

با استفاده از این دستگاه می توان به اهداف زیر در آموزش با کودکان و دانش آموزان رسید

2016-06-27 11_22_57-توصیف اختراع برای نظام روانشناسی.docx - Word

 این دستگاه  قابل استفاده برای والدین،مربیان،معلمین و درمانگران کودکان دارای اختلال در یادگیریL.D، نقص توجه ADHD، کند نویسی، کند خوانی. وکودکان دارای تاخیر شناختی

می باشد

مزایای حداقلی استفاده از دستگاه: ایجاد توانمندی تن آگاهی و برتری جانبی و آشنای با رنگ ها

مزایای حداکثری استفاده از دستگاه : ایجاد حساسیت شنیداری و دیداری ارتقای حافظه شنیداری و دیداری آشنایی کودک با مفاهیم بنیادی مسائل آموزشی، ایجاد توانمندی تفکیک دیداری و شنیداری .کنترل و ایجاد هماهنگی حسی-حرکتی (دست ،چشم،پا،گوش)

دراینجا می توانید تصاویری از تمرین با دستگاه هماهنگ کننده حسی -حرکتی هارمونیک راببینید برروی شکل زیر کلیک کنید

Infinity Pixel Logo